Her er en oversikt over når legene avvikler ferien, sommer 2018:

Atle Aune              -ferie i uke 26+27+28+31+32

Gunn E Børmark    -ferie i uke 29+30+31

Birgitte S Moen      -ferie i uke 28+29+30+31

Sindre Holmstrand  -ferie i uke 32+33+34

Kristian Viken         -ferie i uke 29+30

 

Ole Askjem er vikar her i uke 29+30+31